"Και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο" ...

«Θεωρούμε ότι το μήνυμα προς τις πολυεθνικές έχει δοθεί: Είναι μονόδρομος η συμφωνία για κοινωνικά αποδεκτές τιμές στα καινοτόμα φάρμακα... Στη χώρα μας υπάρχει ένας αξιόλογος και δυναμικός τομέας παραγωγής φαρμάκου με μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες, που μπορεί να καλύψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των φαρμακευτικών μας αναγκών με ποιοτικά γενόσημα φάρμακα. Είναι σίγουρα ένα πεδίο προνομιακό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση μιας νέας εθνικής φαρμακευτικής πολιτικής, με την ενίσχυση της αξιοπιστίας των εγχωρίως παραγομένων γενοσήμων, με την αυξημένη διείσδυσή τους στην ελληνική φαρμακευτική αγορά και την αναστροφή του σημερινού φαινομένου της υποκατάστασης φθηνών και αποτελεσματικών φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις από νεότερης γενιάς φάρμακα με πολύ μεγαλύτερο κόστος και χωρίς τεκμηριωμένο κλινικό όφελος. Σίγουρα απαιτείται και η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς μιας νέας πολιτικής για την τιμολόγηση, που αφενός δεν θα επιτρέπει ένα ανεξέλεγκτο dumping τιμών απειλητικό για τη βιωσιμότητα πολλών φαρμακευτικών επιχειρήσεων, αφετέρου θα δίνει τη δυνατότητα να κυκλοφορούν οικονομικά προσιτά φάρμακα στην αγορά».
Αυτά λέει, ανάμεσα σε άλλα, ο υπουργός Υγείας Α. Ξανθός στην «Αυγή» 7/8/2016. Τι εννοεί; Οτι υπάρχει πολιτική που «μπορεί να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο». Οτι μπορεί, δηλαδή, τα μονοπώλια φαρμάκου που παράγουν με κριτήριο το κέρδος, που η κυβέρνηση τα θεωρεί πυλώνα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, να παράγουν με κοινωνικά, δηλαδή με φιλολαϊκά, κριτήρια. Κι άλλοι πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ τα 'χουν ξαναπεί, χειραγωγώντας το λαό σε αντιλαϊκή πολιτική και χωρίς κανένα αντίκρισμα για τον ίδιο. Αλλωστε, εκεί που τάχα στέλνει μήνυμα στις πολυεθνικές, τούς «κλείνει το μάτι», μιλώντας για προστασία από απειλητικό dumping τιμών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις