Ολοταχώς από τη δουλειά στον τάφο

Σε μια «θεματική συζήτηση» που έγινε την περασμένη Πέμπτη «για την ανάπτυξη και την απασχόληση», το Γιούρογκρουπ κατέληξε σε ένα «σύνολο κοινών αρχών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων στη ζώνη του ευρώ». Παρά τη διαπίστωση ότι οι αντιασφαλιστικές ανατροπές των τελευταίων χρόνων έχουν βελτιώσει «τη βιωσιμότητα των συντάξεων», κατακρημνίζοντας τις αποδοχές των συνταξιούχων, το Γιούρογκρουπ προειδοποιεί για «σημαντικούς κινδύνους» σε πολλά κράτη – μέλη, λόγω κυρίως των δημογραφικών δεδομένων, που δοκιμάζουν την «ανθεκτικότητα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων».
Τι προτείνει, λοιπόν, το Γιούρογκρουπ; «(…) Παράταση του επαγγελματικού βίου και ως εκ τούτου την ενίσχυση των εισοδημάτων συνταξιοδότησης, μέσω μέτρων για την αύξηση της απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων, καθώς και τον περιορισμό δυνατοτήτων για πρόωρη έξοδο του εργατικού δυναμικού. Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η παροχή συμπληρωματικών μέσων αποταμίευσης για συνταξιοδότηση». Δηλαδή: Παραπέρα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, παράταση του εργάσιμου βίου, κατάργηση όλων των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και κεφαλαιοποιητικά συστήματα ασφάλισης για συμπλήρωση της σύνταξης. Που σημαίνει ότι οι ανατροπές που είδαμε έως τώρα έχουν και συνέχεια, μέχρι να καθιερωθεί και νομικά αυτό που ζητάνε οι μονοπωλιακοί όμιλοι: Από τη δουλειά, κατευθείαν στον τάφο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις