Εργαλείο νέων αντεργατικών ανατροπών για τη στήριξη του κεφαλαίου

Παρουσιάστηκε χτες στο Ευρωκοινοβούλιο η τελική πρόταση από την Κομισιόν
Ο "ευρωπαϊκός πυλώνας" στόχο έχει
 να συντονίσει καλύτερα την αντεργατική
επίθεση στα κράτη - μέλη, γενικεύοντας
την ευελιξία στην αγορά εργασίας,
προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων
Την τελική πρότασή της για τον αποκαλούμενο «Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων» (ΕΠΚΔ) παρουσίασε χτες στο Ευρωκοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προκαταρκτικό σχέδιο παρουσιάστηκε στις 8 Μάρτη 2016 και θα ακολουθήσουν διαβουλεύσεις σε όλα τα επίπεδα της ΕΕ, προκειμένου να φτάσει στην τελική πρόταση.
Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος σημείωσε: «Ο λεγόμενος "ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας" αποτελεί μία ακόμη επιχείρηση εξαπάτησης των εργαζομένων. Επιταχύνει και γενικεύει τη βάρβαρη αντεργατική πολιτική ΕΕ - κυβερνήσεων, που ήδη εφαρμόζεται ενιαία από τα ευρωενωσιακά όργανα και τις αστικές κυβερνήσεις σε όλα τα κράτη - μέλη για τα κέρδη των μονοπωλίων.
Οι 20 δράσεις του πυλώνα ανοίγουν δρόμους στις πιο σκληρές μορφές εκμετάλλευσης: Γενίκευση ελαστικής απασχόλησης στο όνομα ισορροπίας οικογενειακής - εργασιακής ζωής, δουλειά μέχρι τον τάφο και συντάξεις φτωχοκομείου στο όνομα της "ενεργού γήρανσης", υπονόμευση Συλλογικών Συμβάσεων και μισθοί πείνας, στο όνομα του ελάχιστου εισοδήματος, εντατικοποίηση και εκμετάλλευση χωρίς όρια στο όνομα των "καινοτόμων μορφών εργασίας". Και για να περάσουν ανεμπόδιστα υποταγή στους καπιταλιστές στο όνομα του "κοινωνικού διαλόγου".
Ζωή και δουλειά με δικαιώματα στον καπιταλισμό και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση δεν υπάρχει. Για τον εργαζόμενο λαό ένας δρόμος υπάρχει: Αναμέτρηση με το κεφάλαιο και τις συμμαχίες του, για να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει, να ζήσει τη ζωή που του αξίζει και μπορεί».
Πρακτικά, στόχος είναι να αποτελέσει ο ΕΠΚΔ μηχανισμό ελέγχου, καταγραφής, διαμόρφωσης και από κοινού υλοποίησης πολιτικών, τόσο για τη στήριξη, ενίσχυση και προώθηση νέων ανατροπών στην αγορά εργασίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων της ΕΕ, όσο και για τη διαχείριση της φτώχειας, που μεγαλώνει σχετικά και απόλυτα, στο έδαφος της εργασιακής εκμετάλλευσης που μεγαλώνει, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη για τους κεφαλαιοκράτες «κοινωνική συνοχή».
Ενταγμένος στην "ολοκλήρωση" της ΟΝΕ
Περαιτέρω, ο ΕΚΠΔ εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία, που έχει στόχο την «ολοκλήρωση» της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης (ΟΝΕ) μέχρι το 2025. Η διαδικασία «ολοκλήρωσης» της ΟΝΕ χωρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο έχει οριστεί από τον Ιούλη του 2015 μέχρι τις 30 Ιούνη του 2017. Στην περίοδο αυτή θα πρέπει, όπως ήδη αναφέραμε, να έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο των αντεργατικών μέτρων του «ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα» και να ληφθούν μέτρα από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη - μέλη που θα «τονώνουν την ανταγωνιστικότητα».
Στην «Εκθεση των πέντε προέδρων» (Κομισιόν, ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Eurogroup), η οποία συντάχθηκε τον Ιούνη του 2015 και αποτελεί ένα από τα βασικά κατευθυντήρια κείμενα, επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Χρειάζονται βελτιώσεις στον ευρύτερο και ολοένα κεντρικό τομέα της ανταγωνιστικότητας (...) Συνιστάται η δημιουργία από κάθε κράτος - μέλος της ζώνης του ευρώ ενός εθνικού φορέα (...) Οι εν λόγω αρχές ανταγωνιστικότητας (...) των οποίων η αποστολή έγκειται στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η εξέλιξη των μισθών συμβαδίζει με την παραγωγικότητα, μέσω της σύγκρισης με τις εξελίξεις στις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ και στους κυριότερους συγκρίσιμους εμπορικούς εταίρους».
Τα παραπάνω επιβεβαιώνει ουσιαστικά και χτεσινό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου σημειώνεται: «Ο πυλώνας θα αποτελέσει έμπνευση για τις εργασίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις εργασίες για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, σε συμφωνία με την Εκθεση των πέντε προέδρων (...) να επανεκκινήσει τη διαδικασία σύγκλισης στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης». Ακόμα ανακοινώθηκε ότι τα επόμενα βήματα θα είναι η παρουσίαση του πυλώνα με δύο νομικές μορφές: «Ως σύσταση της Επιτροπής, με ισχύ από σήμερα, και ως πρόταση για κοινή διακήρυξη από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή».


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις