Κλιμάκωση δράσης με άξονα τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής πίτας και των κερδών

gallery thumbnail
Αναπόσπαστα συνδεδεμένες με το μοναδικό «παράλληλο πρόγραμμα», αυτό των βιομηχάνων και των άλλων τμημάτων του κεφαλαίου, είναι οι συντελούμενες αναδιαρθρώσεις σε κλάδους της οικονομίας και της παραγωγής. Αυτές, με τη σειρά τους, αποτελούν βασικό πυλώνα και δομικό στοιχείο της «επιτυχημένης», για το κεφάλαιο, εφαρμογής των μνημονίων, στην προοπτική διεξόδου από την καπιταλιστική κρίση, για την τόνωση των νέων κερδοφόρων επενδύσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της μάζας των επιχειρηματικών κερδών. «Η επίδραση του Συνταξιοδοτικού και της "εργαλειοθήκης" του ΟΟΣΑ θα συνυπολογιστούν, όπως και η γενικότερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων», τόνιζε, πρόσφατα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, αναφερόμενος στο ζήτημα της «αξιολόγησης» της ελληνικής οικονομίας και των αντιλαϊκών παρεμβάσεων από την πλευρά της συγκυβέρνησης.
Σε αυτό το φόντο προβάλλουν τόσο οι λεγόμενες «εργαλειοθήκες» του ΟΟΣΑ, όσο και μια σειρά από καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που φέρνουν στο επίκεντρο οι άλλοι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί (Ευρωζώνη - ΔΝΤ), με τη συμμετοχή βέβαια και των ελληνικών κυβερνήσεων. Μαζί και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η οποία, στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου, θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στην εφαρμογή 10 «συστάσεων» του ΟΟΣΑ. Βέβαια, πρόκειται για την πρώτη δόση, αφού στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες, προκειμένου να συμπληρωθούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις των προκατόχων κυβερνήσεων της τελευταίας περιόδου.
Αναδιαρθρώσεις ενίσχυσης του κεφαλαίου από ΟΟΣΑ
Ανάμεσα σε άλλα, ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα κλιμάκωσης, προβλέπονται και τα παρακάτω:
-- Λειτουργία των καταστημάτων λιανικής όλες τις Κυριακές (είτε δοκιμαστικά σε ορισμένες περιοχές, είτε σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 11 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ.). Εν προκειμένω, η συγκυβέρνηση περιμένει τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να προχωρήσει στα περαιτέρω. Αυτό το μέτρο θα ωθήσει σε ξεκλήρισμα αυτοαπασχολουμένων και μικρών ΕΒΕ που δεν αντέχουν να δουλεύουν οι ίδιοι 7 μέρες τη βδομάδα, ούτε έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με υπαλλήλους, όπως οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι αλυσίδες, που θα κερδίσουν τα μερίδιά τους στην αγορά.
-- Σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές θαλάσσιες μεταφορές, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις σε ναυτεργατικό δυναμικό για τις εγχώριες υπηρεσίες (ακτοπλοΐα) με εκείνες που ισχύουν για τις διεθνείς γραμμές και θα θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές. Είναι φανερό το γεγονός ότι ανοίγει και το ζήτημα σχετικά με την ακτοπλοΐα (συνθέσεις πληρωμάτων, κατανομή δρομολογίων κ.ά.). Ολα αυτά σημαίνουν κατάργηση ακόμη και όσων ελάχιστων εργασιακών δικαιωμάτων απέμειναν στους ναυτεργάτες, ενισχύοντας την κερδοφορία των εφοπλιστών.
-- Να απαγορευθεί η εμπορία χύμα τσίπουρου από τους μικροπαραγωγούς (διήμεροι αποστάκτες) ή να συνεχισθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα φορολογηθούν αδρά, άρα να μην τους συμφέρει να παράγουν, αφήνοντας στους μεγάλους επιχειρηματίες αυτή την αγορά.
-- Κατάργηση διατάξεων που θέτουν ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν για εργοστάσια και αποθήκες του κλάδου των ποτών, αλκοολούχων και μη.
Παράλληλα, προχωρούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την πλήρη εφαρμογή των «εργαλειοθηκών» του ΟΟΣΑ. Μεταξύ άλλων, καταργούνται τα «μη ανταποδοτικά τέλη» (αποτελούν έσοδο για ασφαλιστικά ταμεία), ανοίγουν «κλειστά επαγγέλματα» (μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, αναλογιστές κ.ά.). Δρομολογούνται παρεμβάσεις σε τουριστικά λεωφορείαοικοδομικά υλικάχονδρικό εμπόριο, ΜΜΕ, «κώδικας δεοντολογίας» παραδοσιακών τροφίμων. Επιπλέον, προβλέπονται παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεωνάρση εμποδίων κ.ά. Για παράδειγμα, στα τουριστικά λεωφορεία προτείνεται η κατάργηση της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει της οποίας αυτά επιτρέπεται να μεταφέρουν μόνο προκαθορισμένη ομάδα επιβατών και να μην κάνουν στάσεις, καθώς αυτό θεωρείται ότι πλήττει τη λειτουργία των ΚΤΕΛ. Σήμερα, στα ΚΤΕΛ επιτρέπεται να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες μόνο εάν δεν δραστηριοποιούνται στην περιοχή τουριστικά λεωφορεία. Στα φορτηγά, προτείνεται η αποσύνδεση των ετήσιων ακαθάριστων κερδών μιας επιχείρησης από το μέγιστο επιτρεπτό βάρος που μπορούν να μεταφέρουν τα φορτηγά της, για την έκδοση μόνιμης άδειας. Τα παραπάνω σηματοδοτούν τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την παραπέρα συγκέντρωση της επιχειρηματικής πίτας και των κερδών σε μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα, σε συνδυασμό, βέβαια, με την αποβολή των μικρότερων επιχειρήσεων από το πεδίο της ανταγωνιστικότητας.
Το λεγόμενο «άνοιγμα επαγγελμάτων» εστιάζει κυρίως στην ύπαρξη των «κατώτατων αμοιβών», από αυτοπασχολούμενους στους εν λόγω κλάδους.
Κατάργηση διαφορετικών καθεστώτων για τις αποθήκες πετρελαιοειδών που βρίσκονται εντός ελληνικού εδάφους με αυτές που βρίσκονται εκτός. Με τις παραπάνω μεταρρυθμίσεις, επιδιώκεται η μείωση του κόστους αποθήκευσης των μεγάλων εταιρειών.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προβλέψεις του τρίτου μνημονίου, όπως:
- «Μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμετάλλευσης», σύμφωνα με τη στρατηγική για την «ανταγωνιστικότητα της γεωργίας». Βασικοί άξονες του σχεδίου είναι «η βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων», η άμεση μεταρρύθμιση των αδειών εμπορίας, η ενίσχυση των εξαγωγών, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.
- Σταδιακή μείωση των μεριδίων λιανικής και χονδρικής της ΔΕΗ κάτω από το 50% μέχρι το 2020.«Εναλλακτικά» θα εξεταστούν άλλες λύσεις, όπως, για παράδειγμα, αυτή της «μικρής ΔΕΗ».
- «Αναπροσαρμογή» των τιμολογίων της ΔΕΗ, με βάση το οριακό κόστος παραγωγής και ανάλογα με το «προφίλ» του καταναλωτή, ζήτημα που ενδιαφέρει τους Ελληνες βιομηχάνους.
- «Οδικός χάρτης» για τις «επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού», με στόχο την αποτελεσματική διευκόλυνση των επενδύσεων.
Η "παραγωγική ανασυγκρότηση" του κεφαλαίου
Πολυεπίπεδες σαρωτικές αναδιαρθρώσεις σε κλάδους της οικονομίας, μαζικές απελευθερώσεις για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δράσης και των κερδών, εξοικονομήσεις στην κλίμακα της παραγωγής για την απόσπαση πόντων ανταγωνιστικότητας στη γραμμή του συγκριτικού πλεονεκτήματος της καπιταλιστικής οικονομίας για επενδύσεις και του ελληνικού κεφαλαίου και διεθνικών μονοπωλίων, αποτελούν τους πυλώνες του λεγόμενου νέου «αναπτυξιακού σχεδίου». Η επεξεργασία του σχεδίου ήδη έχει ξεκινήσει, ενώ σύμφωνα με τα αντιλαϊκά «ορόσημα» του τρίτου μνημονίου, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές του β' τριμήνου του 2016.
Στην κυριολεξία, τα πάντα υποτάσσονται στην προοπτική ανάκαμψης του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητάς του, ζήτημα το οποίο θα κρίνει την «επιτυχία» του μνημονίου, και όχι βέβαια από τη σκοπιά των συμφερόντων των λαϊκών στρωμάτων. Κρίκοι αυτού του σχεδίου είναι ο νέος λεγόμενος «αναπτυξιακός νόμος» (κατατίθεται στη Βουλή το προσεχές διάστημα), τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, το «επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ» και άλλα εργαλεία κρατικής χρηματοδότησης. Αυτά με τη σειρά τους δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν χωρίς την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ομίλων.
Η μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία, η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων σε τέσσερις νέους κλάδους δραστηριότητας και η προετοιμασία του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι οι προτεραιότητες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Επί της ουσίας, η πολιτική της συγκυβέρνησης συμπλέει μέχρι το σημείο της απόλυτης ταύτισης με τις αξιώσεις των βιομηχάνων και των άλλων τμημάτων του εγχώριου κεφαλαίου, όχι μόνο σε επίπεδο στρατηγικής, αλλά και στο επίπεδο της διαχείρισης...
Χαρακτηριστικές είναι οι σχετικά πρόσφατες δηλώσεις της υφυπουργού Οικονομίας, αρμόδιας για τη Βιομηχανία, Θ. Τζάκρη:
-- Αναφορικά με τον υπό διαμόρφωση «αναπτυξιακό νόμο» ανέφερε ότι στα κριτήρια ένταξης θα περιλαμβάνονται ο εξαγωγικός προσανατολισμός, η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η σύνδεση με την έρευνα και καινοτομία.
-- Σε ό,τι αφορά την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, ως βάση της παρέμβασης θα χρησιμοποιηθεί ο νόμος του 2014, ενώ θα προχωρήσει το συντομότερο η έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας (Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα) που εκκρεμεί. Οι κλάδοι που έχουν επιλεγεί με κριτήριο τη συμμετοχή τους στο ΑΕΠ είναι: Ορυκτά, τρόφιμα, εστίαση και τουρισμός. Εν προκειμένω, «τεχνικός σύμβουλος» της κυβέρνησης είναι και η Παγκόσμια Τράπεζα.
-- Η μείωση του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών θα επιτευχθεί με την εφαρμογή του μέτρου τηςδιακοψιμότητας, που θα προχωρήσει, όπως είπε, άμεσα, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της διοίκησης της ΔΕΗ. Το μέτρο προβλέπει τη μείωση των τιμολογίων ρεύματος για τη βιομηχανία, με αντάλλαγμα τον περιορισμό της τροφοδοσίας σε περιόδους αιχμής.
Στα κίνητρα θα περιλαμβάνονται, εκτός από τις άμεσες ενισχύσειςφοροαπαλλαγές, δάνεια, χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ένταξης και για προβληματικές επιχειρήσεις, προκειμένου, όπως λέγεται, να διασωθούν θέσεις εργασίας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις