Η "ατζέντα" της εργοδοσίας

Ο
 ΟΑΕΔ αναδιανέμει υπέρ της εργοδοσίας τα χρήματα που εισπράττει από τους εργαζόμενους, είτε μέσω του ΙΚΑ είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Από αυτήν τη σκοπιά, δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί η πρεμούρα του ΣΕΒ να βάλει κατευθείαν στο χέρι αυτά τα χρήματα και να τα διαχειριστεί όπως βολεύει καλύτερα τη μεγαλοεργοδοσία.
Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η υπογραφή της τελευταίας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ανάμεσα στην πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και το ΣΕΒ. Εκεί συμπεριλήφθηκε ο εξής όρος: «Τα μέρη συμφωνούν να επεξεργαστούν πρόταση σύμπραξής τους με τον ΟΑΕΔ, με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση δράσεων σχετικά με την απασχόληση των νέων (π.χ., μαθητεία, πρακτική άσκηση, εγγύηση για τη νεολαία, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ.)».
Δυο μήνες μετά, το Μάη του 2014, ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό, το Ελληνοβρετανικό, το Ελληνογαλλικό, το Ελληνογερμανικό, το Ελληνοϊταλικό, το Ελληνοολλανδικό και το Ελληνοσουηδικό Επιμελητήριο, παρουσίασε ολοκληρωμένη μελέτη για τις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», όπου ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στην «Καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας».
Το σχετικό κεφάλαιο είναι «περιβόλι» και στην πραγματικότητα αποτελεί καθρέφτη των δράσεων που ήδη υλοποιεί ή σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τους βιομηχάνους, με δεδομένη την έκταση του προβλήματος, «η πολιτική αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας πρέπει να γίνει με ακόμα ταχύτερα μεταρρυθμιστικά βήματα, με την ενίσχυση στοχευμένων προγραμμάτων, ανάπτυξη κινήτρων για την πρόσληψη νέων ανέργων, σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε νέους ανέργους».
Η
 μελέτη εκθειάζει τις «μεταρρυθμίσεις» που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ξεχωρίζοντας ως «κομβικό πρώτο βήμα (....) τη μείωση του κατώτατου μισθού για νέους έως 25 ετών κατά 32%, μειώνοντας σημαντικά το κόστος εργασίας και διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να κάνουν προσλήψεις εργαζομένων από τις μικρότερες ηλικιακές ομάδες».
Εκεί που οι μεγαλοεργοδότες δεν κάνουν σκόντο, είναι η χαρά με την οποία υποδέχονται τα «στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων». Κάνουν ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών», μέσω χορήγησης voucher, και στα προγράμματα «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων» και «Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο». Αναφορά γίνεται και στο πρόγραμμα για την «υποστήριξη νέων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων», των γνωστών ΚΟΙΝΣΕΠ, «που θα παρέχει εκπαίδευση στην κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα».
Γ
ια το επόμενο διάστημα, ο ΣΕΒ και τα επιμελητήρια ζητάνε «στοχευμένες παρεμβάσεις και καινοτόμα προγράμματα υπέρ της απασχόλησης, και τόνωση της αγοράς, και στοχευμένες πολιτικές, και προγράμματα που να προωθούν εργασιακές ευκαιρίες για νέους».
Επίσης, «δράσεις που να προωθούν την εργασία μαθητευόμενων νέων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως η επιδότηση για έξι μήνες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους ανέργους». Η μελέτη προτείνει «το κράτος να αναλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων μετά από τη λήξη του προγράμματος, για μικρό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παρέχοντας ένα πρόσθετο κίνητρο για την πρόσληψή τους».
Τέλος, οι βιομήχανοι δεν κρύβουν ότι εποφθαλμιούν και μεγαλύτερο μέρος από τα κονδύλια που σήμερα δίνονται για τα επιδόματα ανεργίας. Οπως γράφει η μελέτη, «είναι αναγκαίο να θεσπιστούν συγκεκριμένα κριτήρια για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας, προκειμένου να καταπολεμηθεί η μακροχρόνια ανεργία και να δίνεται κίνητρο σε σύντομο χρονικό διάστημα οι επιδοτούμενοι άνεργοι να αποδέχονται προσφερόμενη εργασία και να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας».
Επί της ουσίας προτείνουν να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια παροχής του πενιχρού επιδόματος ανεργίας, ώστε ο άνεργος να αποδέχεται αναντίρρητα την όποια θέση απασχόλησης του προτείνεται.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις