ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Παρουσιασε τα σεναρια για το "νεο δογμα Ασφαλειας και Αμυνας" της ΕΕ

Ενώ ανακοίνωσε και την ίδρυση «Ευρωπαϊκού Ταμείου Αμυνας» με το βλέμμα στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ιμπεριαλιστικής ένωσης
Στο φόντο των μεγάλων ανταγωνισμών της ΕΕ με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, π.χ. τις ΗΠΑ, όπως αυτοί αντανακλώνται και στο εσωτερικό της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ για το μοίρασμα των «βαρών» για την Ασφάλεια και την Αμυνα, αλλά και της συζήτησης που εντείνεται στο εσωτερικό της ΕΕ για το ποιο «δόγμα ασφάλειας» είναι ικανό να κατοχυρώσει ένα «ασφαλές περιβάλλον» για την κερδοφορία των επιχειρηματικών της ομίλων, η Κομισιόν έθεσε χτες σε «δημόσιο διάλογο» τις μελλοντικές κατευθύνσεις της ΕΕ των 27 στους τομείς Ασφάλειας και Αμυνας με ορίζοντα το 2025. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε την ίδρυση του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Ταμείου Αμυνας», βασικού πυλώνα της «συνολικής στρατηγικής Ασφάλειας και Αμυνας».
Σχετικά με το μέλλον της «ευρωπαϊκής Αμυνας», συζήτηση που έχει ανοίξει προ πολλού και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση μετά το Brexit αλλά και την ανάδειξη του Ντ. Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραθέτει τα τρία βασικά σενάρια για την επόμενη μέρα ως εξής:
«Στο πλαίσιο ενός σεναρίου "συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας", τα κράτη - μέλη θα εξακολουθήσουν να αποφασίζουν για την ανάγκη συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας σε εθελοντική βάση και κατά περίπτωση, ενώ η ΕΕ θα συνεχίσει να συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες. Η συνεργασία στον τομέα της άμυνας θα ενισχυθεί, αλλά η συμμετοχή της ΕΕ στις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις θα παραμείνει περιορισμένη. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας θα βοηθούσε στην ανάπτυξη ορισμένων νέων κοινών ικανοτήτων, αλλά τα κράτη - μέλη θα εξακολουθούσαν να επιβλέπουν το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης και των προμηθειών αμυντικών δυνατοτήτων μεμονωμένα. Η συνεργασία ΕΕ - ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη σημερινή μορφή και δομή».
«Στο πλαίσιο ενός πιο φιλόδοξου σεναρίου "Κοινής Ασφάλειας και Αμυνας", τα κράτη - μέλη θα συνενώσουν ορισμένα χρηματοοικονομικά και επιχειρησιακά περιουσιακά στοιχεία για να αυξήσουν την αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας. Η ΕΕ θα ασχοληθεί επίσης περισσότερο με την προστασία της Ευρώπης εντός και εκτός των συνόρων της. Θα αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο σε τομείς όπως ο κυβερνοχώρος, η προστασία των συνόρων ή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θα ενισχύσει τη διάσταση της άμυνας και της ασφάλειας στις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ σε τομείς όπως η Ενέργεια, η υγεία, τα τελωνεία ή το διάστημα. Αυτό θα συνοδευόταν από μια πολιτική βούληση για δράση, καθώς και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων για ένα ταχέως μεταβαλλόμενο πλαίσιο. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα αυξήσουν επίσης την αμοιβαία συνεργασία και θα συντονιστούν σε ένα πλήρες φάσμα θεμάτων».
«Το πιο φιλόδοξο σενάριο "Κοινής Αμυνας και Ασφάλειας" προβλέπει την προοδευτική διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής πολιτικής της Ενωσης, η οποία θα οδηγήσει σε κοινή άμυνα βάσει του άρθρου 42 της Συνθήκης της ΕΕ. Η υφιστάμενη διάταξη επιτρέπει σε μια ομάδα κρατών - μελών να μεταφέρουν την ευρωπαϊκή άμυνα στο επόμενο επίπεδο. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η προστασία της Ευρώπης θα αποτελέσει αμοιβαία ενισχυτική ευθύνη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η ΕΕ θα είναι σε θέση να διεξάγει επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου ασφάλειας και άμυνας, υποστηριζόμενες από ένα μεγαλύτερο επίπεδο ολοκλήρωσης των αμυντικών δυνάμεων των κρατών - μελών. Η ΕΕ θα υποστηρίξει κοινά αμυντικά προγράμματα με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και θα δημιουργήσει έναν ειδικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ερευνας για την Αμυνα. Αυτό θα ενισχύσει επίσης τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αμυντικής αγοράς ικανής να προστατεύσει τις βασικές στρατηγικές της δραστηριότητες από εξωτερικές εξαγορές».
Ταμείο - "παράγοντας καθοριστικών αλλαγών για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ"
Παράλληλα, η Κομισιόν ανακοίνωσε χτες ότι δρομολογεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας, όπως είχε εξαγγελθεί ήδη από το Σεπτέμβρη του 2016, από τον Ζ. Κ. Γιούνκερ, στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για την «αναβάθμιση» των αυτοτελών στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ.
Το Ταμείο, που, σύμφωνα με την Κομισιόν, «συμπληρώνει άλλους άξονες εργασίας και, συγκεκριμένα, το σχέδιο εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, το οποίο ανεβάζει τον πήχη της φιλοδοξίας για την Ενωση», «θα συντονίζει, θα συμπληρώνει και θα ενισχύει τις εθνικές επενδύσεις στην έρευνα στον αμυντικό τομέα, στην ανάπτυξη πρωτοτύπων και στην απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας», ενώ ανάμεσα σε άλλα έχει ως στόχο να μειώσει τις λεγόμενες «διπλές δαπάνες» για την ανάπτυξη παρεμφερών οπλικών συστημάτων από τα κράτη - μέλη.
Θα περιλαμβάνει δύο σκέλη και συγκεκριμένα αυτό της «Ερευνας», όπου από το 2017 και μετά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα διατίθενται πόροι και επιχορηγήσεις «για συνεργατική έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα στον τομέα της Αμυνας», και αυτό της λεγόμενης «Ανάπτυξης και Απόκτησης», όπου θα δίνονται «κίνητρα στα κράτη - μέλη προκειμένου να συνεργαστούν για την από κοινού ανάπτυξη και την απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας μέσω συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και πρακτικής στήριξης από την Επιτροπή».
Χαρακτηριστικές του ρόλου που θα παίξει το Ταμείο στα σχέδια περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της ΕΕ αλλά και των «ισορροπιών» που προσπαθούν να κρατηθούν ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα είναι και οι δηλώσεις του Γ. Κατάινεν, αντιπροέδρου της Κομισιόν, που σημείωσε: «Συμπληρώνοντας τη συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ, πρέπει εμείς οι ίδιοι να δράσουμε περισσότερο και καλύτερα. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι κάνουμε τα λόγια πράξη. Το Ταμείο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία η οποία αναπτύσσει πλήρως διαλειτουργικές τεχνολογίες και εξοπλισμό αιχμής. Τα κράτη - μέλη θα διατηρήσουν τον ηγετικό ρόλο τους, θα επιτύχουν πιο συμφέρουσες προσφορές και, τελικά, θα δουν την επιρροή τους να αυξάνεται».
Παράλληλα, η Ελ. Μπιενκόβσκα, αρμόδια επίτροπος για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, σημείωσε: «Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί πάροχος ασφάλειαςΤο Ταμείο θα υποστηρίξει τη συνεργατική έρευνα στον τομέα της άμυνας και την από κοινού ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα καθοριστικών αλλαγών για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και για τις πολλές ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που αποτελούν την ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας».

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις